top of page

"สมุทัยเวชศาตร์พิมพ์ครั้งที่สอง"

มุมมองใหม่ของ การรักษาโรคที่เกิดเหตุ ของคุณเอง

เข้าใจหลักการของเวชศาสตร์คลีนิกแบบ Functional Medicine หรือสมุทัยเวชศาสตร์จากหนังสืออิเลคโทรนิกส์ "สมุทัยเวชศาตร์พิมพ์ครั้งที่สอง" โดยนพ. ต่อศักดิ์เล่มนี้รับส่งสำหรับเป็นช่วงเวลา 30 วันผ่านของท่าน

สมุทัยเวชศาตร์พิมพ์ครั้งที่สอง

฿250.00ราคา
    bottom of page